BE-körkort

OBS Inskrivning
Hos oss på Rhodins Trafikskola behöver ni bara betala inskrivningsavgiften en gång.
Ni behöver INTE skriva in er igen för att ta en ny behörighet!
Dock tillkommer en administrativ avgift på 700sek för varje ny behörighet.

Rhodins BE-utbildning

Tänk på att skaffa körkortstillstånd i god tid, utan det får man inte lov att köra. Det kan ta lång tid.

Man kan välja att köra både intensivutbildning eller en traditionell utbildning. Vilket du än väljer så känner vi att du ska bli nöjd med din utbildning. På skolan använder vi oss av VW Golf som är lättkörda miljöbilar. Allt för att du ska känna dig trygg bakom ratten. Inne på skolan så finns det datorer att tillgå som är kopplade i ett nätverk. Alla dina tester sparas och kan återupptas när som helst. Samma tester som finns på skolan kan man även göra hemma. För att ha tillgång till testerna måste man vara inskriven på skolan.

INTENSIVUTBILDNING:
Intensivutbildning enligt överenskommelse. Ring 044-21 11 81 för information.

TRADITIONELL UTBILDNING:
Vid en traditionell utbildning bokar du körlektioner inne på skolan. Vi finns så klart tillgängliga på telefon också. Kunskapsprov samt körprov bokas efter överenskommelse med läraren.
Vi är måna om din utbildning och skickar inte någon som är redo för kunskaps eller körprov förrän utbildningen är klar.

Information om körlektioner
Körtid: 80 min per lektion Teoritid: Teorin bygger på självstudier med stöd av personal inne på skolan.

Så bedöms provet
Trafikinspektören kommer att göra en helhetsbedömning av din körning. Han eller hon utgår då från fyra kompetensområden:

I BE-provet ingår ett särskilt manöverprov som måste klaras på en utsatt tid!

1. Fordonskännedom och manövrering
Om du har god kännedom om hur bilen fungerar och kan manövrera bilen utan att behöva tänka på vad du gör, ökar din möjlighet att köra bilen på ett trafiksäkert sätt. Du ska kunna samordna dina rörelser när du hanterar gas, koppling, broms och ratt så att körningen blir mjuk och behaglig. Det vanligaste är att inspektören observerar och bedömer din:
Körställning
samt hur du utför följande:
säkerhetskontroll / funktionsbeskrivning
krypkörning
upp- och nedväxling
start i lutning
bromsning
backning
parkering
användande av bilens reglage.

2. Miljö och sparsam körning
Ditt körsätt påverkar bilens bränsleförbrukning och därmed även i hög grad miljön och människan. Med ett sparsamt körsätt bidrar du till att utsläppen av skadliga ämnen minskas. Det vanligaste är att inspektören observerar och bedömer hur du utför följande:
tomgångskörning
start och acceleration
val av växel
motorbromsning
framförhållning.

3. Trafikregler och tillämpning
Det finns många trafikregler som är av stor betydelse för att trafiken ska fungera. Om de inte tillämpas på ett bra sätt försämras trafiksäkerheten och framkomligheten betydligt. Det vanligaste är att inspektören observerar och bedömer hur du tillämpar följande regler:
hastighetsregler
väjningsregler
placeringsregler
regler för teckengivning.

4. Trafiksäkerhet och beteende
Det krävs av dig som bilförare att du planerar din körning flera steg framåt. För att klara av det måste du veta hur du ska använda din uppmärksamhet. Du ska köra på ett sådant sätt att du naturligt och realistiskt visar att du är medveten om de risker som finns i trafiken. Det vanligaste är att inspektören observerar och bedömer hur du utför följande:
uppmärksamhetsrutiner, det vill säga hur, var och när du använder din uppmärksamhet
framförhållning
samspel med andra trafikanter
säkerhetsmarginaler
handlingsberedskap.

Ta med dig giltig legitimation till kunskapsprov och körprov.