Bil

OBS Inskrivning
Hos oss på Rhodins Trafikskola behöver ni bara betala inskrivningsavgiften en gång.
Ni behöver INTE skriva in er igen för att ta en ny behörighet!
Dock tillkommer en administrativ avgift på 500sek för varje ny behörighet.

Rhodins Trafikskolas B-utbildning

Tänk på att skaffa körkortstillstånd i god tid, utan det får ni inte köra. Det kan ta lång tid.

Man kan välja att köra både intensivutbildning eller en traditionell utbildning. Vilket du än väljer så känner vi att du ska bli nöjd med din utbildning. På skolan använder vi oss av VW Golf som är lättkörda miljöbilar. Vi har även en automatväxlad bil. Allt för att du ska känna dig trygg bakom ratten. Inne på skolan så finns det datorer att tillgå som är kopplade i ett nätverk. Alla dina tester sparas och kan återupptas när som helst. Samma tester som finns på skolan kan man även göra hemma kostnadsfritt. För att ha tillgång till testerna måste man vara inskriven på skolan.

INTENSIVUTBILDNING.

Inskrivning, risketta och halka . Bokning av halka, kunskaps samt körprov bokas enligt överenskommelse, (Vägverkets avgifter är inte inkluderade.) Lektionerna bokas av skolan och sker under dagtid mellan 8.00 – 16.00 Under denna utbildning ska man finnas på skolan och när man inte kör ska man plugga teori. Bokning av intensivutbildning måste göras senast en vecka innan kursstart. Dessa intensiverbjudanden måste förskottsbetalas.

TRADITIONELL UTBILDNING:

Vid en traditionell utbildning så bokar du körlektioner inne på skolan eller via internet. Vi finns såklart tillgängliga på telefon också. Halkan, Riskettan, kunskapsprov samt körprov bokas efter överenskommelse med läraren. Vi är måna om din utbildning och skickar inte någon som är redo för kunskaps eller körprov förrän utbildningen är klar.

Information om lektioner

Körtid:
40 minuters lektioner.
Teoritid:
Teorin bygger på självstudier med stöd av personal inne på skolan.
Obegränsad tid så länge du är inskriven hos oss!

Riskutbildning
Ny del i riskutbildningen för körkort (personbil, B-behörighet)

Från och med den 1 april 2009 utökas den obligatoriska riskutbildningen till att bli tvådelad.
Den obligatoriska riskutbildningen för B-körkort är sedan den 1 april 2009 utökad med en del om alkohol, droger och trötthet. Riskutbildningen omfattar nu två delar:

• Del 1 handlar om alkohol, andra droger, trötthet och riskfyllda beteenden i övrigt.
• Del 2 motsvarar den gamla riskutbildningen (halkbanan) och handlar om hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden.

När du gör ditt kunskapsprov och körprov måste du ha gjort riskutbildningens båda delar och giltighetstiden får inte ha gått ut. Detta gäller även för dig som har haft ett körkort tidigare och ska göra ett nytt förarprov.
Riskutbildningen kan genomföras Rhodins Trafikskola.

Riskutbildningens upplägg

Upplägget av utbildningen varierar mellan olika utbildare. Fråga gärna när du bokar tid hur riskutbildningen är upplagd hos just den utbildaren. Läs också igenom avsnittet om riskutbildning i studiematerialet och diskutera gärna med din trafiklärare eller privata handledare.

Del 1Del 1 ger dig kunskap om och insikt i hur alkohol, andra droger och trötthet samt andra beteenden och faktorer kan påverka körförmågan. Under utbildningen får du delta i diskussioner om vilka konsekvenserna kan bli, vad som ökar riskerna och hur de kan undvikas.

Del 2Del 2 gör dig medveten om de risker som finns med att köra på exempelvis halt underlag. Du får prova på att köra i olika situationer och hastigheter och upptäcka både dina egna och fordonets begränsningar. Genom utbildningen får du uppleva hur olycksrisken har samband med hastigheten och väglaget. Det ger dig kunskap om vanliga olyckssituationer och insikt i möjligheterna att undvika riskerna samt hastighetens och skyddsutrustningens betydelse vid trafikolyckor. Syftet är att du ska lära dig hur du undviker att hamna i svåra situationer och att du ska förstå hur till exempel hastigheten påverkar dina möjligheter att klara svårigheter. Del 2 genomförs på en trafikövningsplats (det som ofta kallas för halkbana). Du ska vara i slutskedet av din förarutbildning när du gör del 2. Det beror på att det ställs höga krav när det gäller bland annat bedömning, värdering och förståelse av olika trafiksituationer. Dessutom måste du kunna manövrera bilen på ett säkert sätt. Ta med dig giltig legitimation till riskutbildningen.

Vår genomför nu vår Riskutbildning del 2 på KC Trafikövningsplats som är en halkbana i Kristianstad.

Så bedöms provet:
Trafikinspektören kommer att göra en helhetsbedömning av din körning.
Han eller hon utgår då från fyra kompetensområden:

1. Fordonskännedom och manövreringOm du har god kännedom om hur bilen fungerar och kan manövrera bilen utan att behöva tänka på vad du gör, ökar din möjlighet att köra bilen på ett trafiksäkert sätt. Du ska kunna samordna dina rörelser när du hanterar gas, koppling, broms och ratt så att körningen blir mjuk och behaglig. Det vanligaste är att inspektören observerar och bedömer din körställning, samt hur du utför följande:

 • säkerhetskontroll
 • krypkörning
 • upp- och nedväxling
 • start i lutning
 • bromsning
 • backning
 • parkering
 • användande av bilens reglage.

2. Miljö och sparsam körningDitt körsätt påverkar bilens bränsleförbrukning och därmed även i hög grad miljön och människan. Med ett sparsamt körsätt bidrar du till att utsläppen av skadliga ämnen minskas. Det vanligaste är att inspektören observerar och bedömer hur du utför följande:

 • tomgångskörning
 • start och acceleration
 • val av växel
 • motorbromsning
 • framförhållning.

3. Trafikregler och tillämpningDet finns många trafikregler som är av stor betydelse för att trafiken ska fungera. Om de inte tillämpas på ett bra sätt försämras trafiksäkerheten och framkomligheten betydligt. Det vanligaste är att inspektören observerar och bedömer hur du tillämpar följande regler:

   • hastighetsregler
   • väjningsregler
   • placeringsregler
   • regler för teckengivning.

4. Trafiksäkerhet och beteendeDet krävs av dig som bilförare att du planerar din körning flera steg framåt. För att klara av det måste du veta hur du ska använda din uppmärksamhet. Du ska köra på ett sådant sätt att du naturligt och realistiskt visar att du är medveten om de risker som finns i trafiken. Det vanligaste är att inspektören observerar och bedömer hur du utför följande:

 • uppmärksamhetsrutiner, det vill säga hur, var och när du använder din uppmärksamhet
 • framförhållning
 • samspel med andra trafikanter
 • säkerhetsmarginaler
 • handlingsberedskap.

Ta med dig giltig legitimation till kunskapsprov och körprov.

Lycka till!

Och kom ihåg…. Vi finns alltid till hands om du behöver hjälp.