Handledare

Introduktionsutbildning (handledarutbildning)

För att få lov att övningsköra privat krävs att både den tänkta handledaren och körkortstagaren genomgår en introduktionsutbildning (i dagligt tal handledarutbildning).

Introduktionsutbildning 

Vi har utbildningar varje vecka. Boka din kurs i vår e-handel här, eller läs mer om kraven på Transportstyrelsens hemsida. Vi sammanfattar de viktigaste punkterna nedan.

Vad behöver jag ha med mig?

Medtag giltig legitimation till introduktionsutbildningen (obs, gäller både handledare och elev). 

Hur länge gäller introduktionsutbildningen?

Introduktionsutbildningen gäller i fem år. Vill du handleda en ny elev efter fem år behöver du genomgå kursen igen.

Vem behöver gå introduktionsutbildningen?

Både körkortstagare och handledare måste genomgå introduktionsutbildningen för att få tillstånd för privat övningskörning.

Hur många elever får jag handleda?

Du får handleda max 5 elever åt gången.