YKB

Yrkeskompetensbevis (YKB) är kortet för yrkesförare som bevisar att de har genomfört den utbildning som krävs.

Bakgrund
1 januari 2008 infördes en lag som ska säkerställa att alla förare har den kompetens som är nödvändig för yrket. Lagen innebär bland annat krav på grundläggande utbildning, som efter godkänt prov leder till ett yrkeskompetensbevis. Yrkeskompetensbeviset gäller därefter i fem år. För att få ett nytt bevis krävs att föraren går en återkommande fortbildning.

Fullständig information om kraven på kompetensbevis för yrkesförare finns i:
Lag om yrkesförarkompetens (2007:1 157)
Förordning om yrkesförarkompetens (2007:1 470)

Kraven i den nya lagen tillämpas från den 10 september 2008 för förare av buss och från den 10 september 2009 för förare av tung lastbil.

Grundutbildning
För att arbeta som yrkesförare måste man förutom rätt körkortsbehörighet även ha ett yrkeskompetensbevis. Då måste man gå en grundutbildning som avslutas med ett godkänt teoretiskt prov hos Trafikverket. Grundutbildningen är 140 alternativt 280 timmar, beroende på ålder.

Övergångsregel
Angående den grundläggande utbildningen och provet finns det en övergångsregel i lagen som kallas för ”hävdvunna rättigheter”.

Denna gäller förare med körkortsbehörigheterna C, CE, D och DE om deras körkort med dessa behörigheter är utfärdade första gången innan lagen började gälla. I Sverige tillämpas ”hävdvunna rättigheter” i sju år. I andra länder kan tidsspannet variera mellan tre till sju år.

Fortbildning
Varje yrkesförare måste genomgå en fortbildningskurs vart femte år på minst 35 timmar. Vid införandet av lagen gäller att dessa 35 timmar genomförs under sju år. Fortsättningsvis är det fem år som gäller.

Fortbildningarna innehåller 5 delkurser (á 7 timmar) i följande ämnen:

 • Miljökörning
 • Gods/persontransporter
 • Lagar och regler
 • Ergonomi och hälsa
 • Trafiksäkerhet och kundfokus

Undantag
Det finns ett antal förare som är undantagna från direktivet och omfattas inte av kraven om yrkeskompetensbevsis (både grundutbildning och fortbildning).

Följande förare av fordon är undantagna:

 • Högsta hastighet av 45 km/h (långsamt gående fordon)
 • Försvarsmakten, Kustbevakning, Tull, Polis, Räddningstjänst
 • Provas/flyttas på väg i samband med teknisk utveckling, reparation eller underhåll
 • Fordon som är nya eller ombyggda och som ej ännu tagits i drift
 • Förare av fordon i nödsituation, räddningsinsatser
 • Övningskörning eller körträning enligt denna lag
 • Icke kommersiell person- eller godstransport för privat bruk (t.ex. skjutsa fotbollslaget till match i en buss)
 • Transport av utrustning i arbetet där transporten inte är huvudsaklig sysselsättning (t.ex. rörmokare)

Företagets ansvar

Företag med anställda yrkesförare har ett ansvar att sätta sig in i lagen om yrkesförarkompetens och vad bestämmelserna innebär för både föraren och verksamheten.

Företaget bör informera sina anställda och göra dessa medvetna om kraven som ställs.

Företaget har ansvaret för att de anställda genomför fortbildningar som krävs.

Företag som anlitar förare utan giltigt yrkeskompetensbevis kan bötfällas.

Författningar
De aktuella lagar och förordningar som styr yrkesförarkompetensen
hittar du på Transportstyrelsens hemsida.