YKB

Yrkeskompetensbevis (YKB)

För att arbeta som yrkeschaufför krävs som regel ett yrkeskompetensbevis. Detta erhålls efter en 140-timmars grundutbildning och ett teoretiskt prov på Trafikverket. Därefter krävs sju timmars fortbildning per år (35 timmar per 5 år) för att behålla sitt bevis.

Fortbildning eller grundutbildning?

Vi har kursstart både vår och höst för 140-timmars grundutbildning. Studierna sker på heltid under ca en månad. 

Fortbildningen är uppdelad i fem block. Varje delkurs ges flera gånger per år. 

Grundutbildning

Efter avklarat C-körkort bokar vi in en grundutbildning. Grundutbildningen innehåller både teoretiska och praktiska moment. Kursen avslutas med prov på Trafikverket.

Fortbildning

Fortbildning krävs för att få behålla sitt yrkeskompetensbevis. Under varje femårsperiod ska 35 timmars fortbildning genomföras, bestående av fem dagar á 7 timmar. 

Vi rekommenderar ett kurstillfälle per år. 

Företagslösningar

Behöver du en skräddarsydd lösning för ditt företag? Kontakta oss för mer information.